RFSC | Urząd Miasta Dzierżoniów

RFSC

DZIERŻONIÓW WEŹMIE UDZIAŁ W TESTOWANIU NARZĘDZIA RFSC – RAM REFERENCYJNYCH MIASTA ZRÓWNOWAŻONEGO.
 
 
RAMY REFERENCYJNE MIASTA ZRÓWNOWAŻONEGO
(Reference Framework for Sustainable Cities – RFSC)RFSC będzie bezpłatnym, dobrowolnym narzędziem internetowym - kwestionariuszem, na który będzie się odpowiadać i sprawdzać zrównoważony rozwój miasta. Narzędzie to ma służyć rozwojowi zintegrowanych zrównoważonych strategii rozwoju miast i projektów w europejskich miastach. W szczególności ma pomóc miastom średnim i małym w sprawdzeniu, na ile ich rozwój a także dokumenty strategiczne są zrównoważone.
 

Źródło: http://rfsc.tomos.fr/ 
 

Sześciomiesięczna faza testowa narzędzia Ramy Referencyjne Miasta Zrównoważonego rozpocznie się Inauguracyjnym spotkaniem w dniach 15-16 marca 2011 w Brukseli. Uczestniczyć w nim będą przedstawiciele miast zakwalifikowanych do testowania narzędzia. Udział w testowaniu bierze 60 miast z całej Europy – w tym 4 miasta z Polski. Związek Miast Polskich zarekomendował 9 polskich miast, z czego decyzją Urban Development Group, do fazy testowej zakwalifikowały się: DzierżoniówWarszawa, Sochaczew i Ełk. Miasta te prowadzą w sposób zintegrowany i systematyczny swoje prace nad strategią rozwoju, z drugiej zaś uczestniczą aktywnie w Systemie Analiz Samorządowych oraz w powiązanych z SAS-em grupach wymiany doświadczeń.Obecnie trwają prace we wspólnym projekcie, w które zaangażowane są Państwa Członkowskie, miasta z projektu LC –FACIL w ramach URBACT II , Rada Gmin i Regionów Europy oraz Komisja Europejska (Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej). Komisja Europejska wesprze testową fazę w 2011 roku pomocą techniczną. W tym celu wybrany został Instytut NICIS (z Holandii), którego zadaniem jest asystowanie i wspieranie fazy testowej. Instytut NICIS zapewni niezbędne usługi dla przygotowania i realizacji testu. Będzie to: przygotowanie materiału do badań, pomoc w zorganizowaniu inauguracji przeprowadzenia testu z miastami testującymi, wsparcie w fazie testów, obserwacja badania i analiza opinii oraz informacji zwrotnych z miast biorących udział w fazie testowej.