Remont ulicy Wrocławskiej i Bielawskiej | Urząd Miasta Dzierżoniów

Remont ulicy Wrocławskiej i Bielawskiej

Remont drogi wojewódzkiej nr 384 ul. Bielawska i ul. Wrocławska w Dzierżoniowie, od km 21 + 020 do km 22 + 460,00.

Inwestycja finansowania przez Województwo Dolnośląskie i Gminę Miejską Dzierżoniów w 50% przez każdą stronę. Inwestorem wiodącym jest Gmina Miejska Dzierżoniów.

Planowany termin realizacji robót budowlanych

 do 31.10.2012 r.

Wartość robót budowlanych:  5.967.006,99 zł  brutto
Zakres rzeczowy robót obejmuje: - remont jezdni,
- remont chodników,  zjazdów, zatok autobusowych,
- poszerzenie istniejącego chodnika wzdłuż ul. Wrocławskiej (strona prawa kierunek Wrocław) od ul. Armii Krajowej do ul. Piaskowej o ścieżkę rowerową,
- usunięcie kolizji energetycznych,
- remont odcinków kanalizacji deszczowej,
- odtworzenie oznakowania pionowego i poziomego.

Wykonawca robót budowlanych wyłoniony w drodze przetargu:

Heilit+Woerner Budowlana Sp. z o.o., Wysoka, ul. Lipowa 5 A, 52-200 Wrocław.