Remont drogi wojewódzkiej nr 382 | Urząd Miasta Dzierżoniów

Remont drogi wojewódzkiej nr 382

Remont drogi wojewódzkiej nr 382 ul. Piastowska i ul. Świdnicka (na odcinku od skrzyżowania z ul. Złotą do skrzyżowania z ul. Kasztanową). 

Inwestycja finansowania przez Województwo Dolnośląskie i Gminę Miejską Dzierżoniów w 50% przez każdą stronę. Inwestorem wiodącym jest Gmina Miejska Dzierżoniów.

Realizacja zadania rozpoczęła się w roku ubiegłym i obecnie jest kontynuowana.

Wartość robót budowlanych: 2 613 063,67 zł brutto.
Termin zakończenia inwestycji: 30.08.2012 r.
Zakres rzeczowy robót obejmuje: - wykonanie nowej nawierzchni jezdni;
- remont chodnika, zjazdów, zatoki autobusowej poprzez wykonanie nowej konstrukcji i nawierzchni;
- remont odcinków kanalizacji deszczowej;
- odtworzenie oznakowania pionowego i poziomego.
Wykonawca robót budowlanych wyłoniony w drodze przetargu Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o., ul. Częstochowska 12, 58-100 Świdnica.