Remont chodnika wraz ze ścieżką rowerową | Urząd Miasta Dzierżoniów

Remont chodnika wraz ze ścieżką rowerową

Remont chodnika wraz ze ścieżką rowerową wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 382 ul. Piastowska i ul. Świdnicka w Dzierżoniowie (od skrzyżowania z ul. Złotą do skrzyżowania z ul. Kasztanową).

Inwestycja finansowania przez Województwo Dolnośląskie i Gminę Miejską Dzierżoniów w 50% przez każdą stronę. Inwestorem wiodącym jest Gmina Miejska Dzierżoniów.

Planowany termin realizacji robót budowlanych 26.11.2012 r.
Wartość robót budowlanych:

248.323,47 zł  brutto

Zakres rzeczowy robót obejmuje: - wykonanie nowej konstrukcji i nawierzchni chodników i ścieżki rowerowej,
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.
Wykonawca robót budowlanych wyłoniony w drodze przetargu:

Wykonawstwo Robót Drogowych Tomasz Cydzik z siedzibą w Dzierżoniowie, ul. Gen.Wł.Andresa 23/3