Remont budynku szkolnego | Urząd Miasta Dzierżoniów

Remont budynku szkolnego

Remont budynku szkolnego przy ul. Wrocławskiej - współfinansowany ze środków Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2005-2006

Budynek szkolny przy ul. Wrocławskiej 51 był w bardzo złym stanie technicznym. W okresie występowania opadów atmosferycznych, sale lekcyjne znajdujące się na najwyższym piętrze były zalewane. Przeprowadzane doraźne naprawy okazały się nieskuteczne. Dodatkowo skorodowane i uszkodzone obróbki blacharskie powodowały niszczenie gzymsów i elewacji zewnętrznej, co stwarzało zagrożenia dla osób poruszających się wokół budynku a w szczególności uczniów szkoły. Zniszczona i nieszczelna stolarka okienna i drzwiowa powodowała duże straty energii cieplnej oraz zagrażały użytkującym je dzieciom i młodzieży.

Ze względu na szczupłość środków własnych i wysoki koszt wykonania pełnego zakresu remontu, w celu jego szybkiej realizacji, Gmina Miejska Dzierżoniów podjęła działania zmierzające do pozyskania dodatkowego źródła finansowania. W marcu 2006 roku został złożony wniosek o dofinansowanie do Wydziału Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach Kontraktu Wojewódzkiego 2005-2006.

Zakres prac remontowych ujętych we wniosku obejmuje:

  • wymianę pokrycia dachowego
  • wymianę obróbek blacharskich
  • wymianę rynien dachowych
  • wymiana instalacji odgromowej
  • wymiana stolarki okiennej
  • wymiana stolarki drzwiowej

Powierzchnia remontowanego dachu wynosi 916 m2 natomiast wymian stolarki dotyczy 73 okien i 7 drzwi.

Projekt uzyskał akceptację Zarządu Województwa, w wyniku czego, w dniu 7 września 2006 roku została podpisana umowa finansowa przyznająca dotację w wysokości 93 074,- PLN co stanowi 40,58% kosztów inwestycji.

Realizację projektu zakończono w dniu 13 października 2006 poprzez odbiór końcowy zadania. W jego wyniku znacznie poprawił się poziom świadczonych usług edukacyjnych, oraz zlikwidowane zostały wszelkie uciążliwości zakłócające proces edukacyjny.