Modernizacja ul. Parkowej | Urząd Miasta Dzierżoniów

Modernizacja ul. Parkowej

Modernizacja ul. Parkowej

W dniu 6 maja 2005 podpisano umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na refinansowanie części zadania „Modernizacja ul. Parkowej”, związanej z realizacją kanalizacji deszczowej i odwodnieniem nowej nawierzchni ulicy.

Wartość inwestycji – 380 tys. PLN

Uzyskano dotację w wysokości 12 tys. PLN oraz pożyczkę preferencyjną w wysokości 12 tys. PLN.

Zadanie zostało zrealizowane 2004 roku.

Dzięki realizacji projektu i poprawie stanu nawierzchni uzyskano lepszy dostęp do firm działających przy tej ulicy oraz poprawiono bezpieczeństwo ruchu na tym odcinku.