Modernizacja i termomodernizacja szkoły 2009 | Urząd Miasta Dzierżoniów

Modernizacja i termomodernizacja szkoły 2009

 "Modernizacja i termomodernizacja budynku Szkoły przy ul. Wrocławskiej 51 w Dzierżoniowie wraz z zagospodarowaniem pod funkcję sportową"

W dniu 6 stycznia 2010 roku została podpisana umowa pożyczki i dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja i termomodernizacja budynku Szkoły przy ul. Wrocławskiej 51 w Dzierżoniowie wraz z zagospodarowaniem pod funkcję sportową”. 
 
Realizacja zadania obejmowała następujący zakres prac remontowo – budowlanych:
1.   Docieplenie obiektu,
2.   Wymiana stolarki drzwiowej,
3.   Przebudowa kotłowni,
4.   Wymiana instalacji centralnego ogrzewania,
5.   Roboty zewnętrzne (np. montaż zadaszeń, remont schodów itp.). 
 

Całkowita wartość realizacji zadania wyniosła 608 917,61 PLN, w tym środki Funduszu:pożyczka 189 200 PLN, dotacja 24 200 PLN.  

Roboty budowlane związane z realizacją zadania inwestycyjnego zostały zakończone w październiku 2009 roku.