Modernizacja i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 5 | Urząd Miasta Dzierżoniów

Modernizacja i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 5

Modernizacja i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 5   w Dzierżoniowie wraz z zagospodarowaniem terenu pod funkcję sportową

W dniu 3 lutego 2011 roku została podpisana umowa pożyczki  z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 5  w Dzierżoniowie wraz z zagospodarowaniem terenu pod funkcję sportową".

Realizacja zadania obejmowała następujący zakres prac remontowo - budowlanych:

1. Docieplenie ścian zewnętrznych,

2. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

3. Docieplenie stropodachów,

4. Montaż kolektorów słonecznych,

5. Pozostałe roboty modernizacyjne.

Całkowita wartość realizacji zadania wyniosła 4 250 560,15 PLN, w tym środki Funduszu: pożyczka 661 000 PLN.

Roboty budowlane związane z realizacją projektu zostały zakończone w listopadzie 2011 roku.