Likwidacja barier architektonicznych | Urząd Miasta Dzierżoniów

Likwidacja barier architektonicznych

Likwidacja barier architektonicznych – montaż podnośnika

do wejścia głównego w Przedszkolu Publicznym Nr 2

z oddziałami integracyjnymi

W dniu 20 sierpnia 2008 roku została podpisana umowa na dofinansowanie ze środków PFRON robót budowlanych, dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych. 
 
Realizacja zadania obejmowała następujący zakres prac remontowo – budowlanych:

1. rozbudowa budynku przedszkola o obiekt niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny dla potrzeb montażu podnośnika dla osób niepełnosprawnych oraz pomieszczenia wózkowni z równoczesną częściową zabudową schodów i zadaszeniem wejścia głównego do budynku,

2. remont schodów jednobiegowych do wejścia głównego do budynku, polegający na wymianie stopnic kamiennych na granitowe o powierzchni antypoślizgowej i wymianie balustrady na stalową – kutą,

3. wykonanie instalacji elektrycznej dla zasilania podnośnika i oświetlenia,

4. dostawa i montaż podnośnika pionowego (platformy) dwuprzystankowego o wysokości podnoszenia do 2 m dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. 
 
Całkowita wartość realizacji zadania wyniosła 145 802,02 PLN, w tym środki z PFRON 66 418,91 PLN. 

Roboty budowlane związane z realizacją zadania inwestycyjnego zostały zakończone we wrześniu 2008 roku.

Data aktualizacji: 31.05.2009 r.