„Korekta skrzyżowania ul. Piastowskiej (droga wojewódzka nr 382) z ul. Złotą na skrzyżowanie typu rondo” | Urząd Miasta Dzierżoniów

„Korekta skrzyżowania ul. Piastowskiej (droga wojewódzka nr 382) z ul. Złotą na skrzyżowanie typu rondo”

„Korekta skrzyżowania ul. Piastowskiej (droga wojewódzka nr 382) z ul. Złotą na skrzyżowanie typu rondo” w Dzierżoniowie, w ramach „Dolnośląskiego programu przebudowy i remontów dróg wojewódzkich”.  Inwestycja współfinansowana jest w 50% ze środków Województwa Dolnośląskiego.

Wykonawca :

M- SILNICE a.s., Spółka Akcyjna Oddział w Polsce ul. A. Ostrowskiego 9V p., 53-238 Wrocław.

Zakres:

Przedmiot umowy obejmuje roboty:

- w branży drogowej: w zakresie przebudowy istniejącego skrzyżowania na skrzyżowanie typu rondo, wykonanie  oznakowania pionowego i poziomego,
- w branży instalacyjnej: w zakresie odwodnienia i oświetlenia skrzyżowania typu rondo za wyjątkiem usunięcia kolizji energetycznej linii kablowych K-1,K-2,K-3 i linii średniego napięcia 20kV

Termin i wynagrodzenie:

Do 30 września 2013r., 1.429.761,99 zł  brutto

Umowa zawarta w dniu 13.05.2013r.