Dotacje dla organizacji pozarządowych | Urząd Miasta Dzierżoniów

Dotacje dla organizacji pozarządowych

Projekty współfinansowane ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2008 r.

28.03.2008 roku Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs ofert na najlepsze projekty dofinansowywane w 2008 r. ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. O środki mogły ubiegać się organizacje pozarządowe.

Urząd Miasta opracował wnioski, pozyskując jednocześnie dotacje, na realizację statutowych działań trzech organizacji:

 • Towarzystwo Oświatowe Ziemi Dzierżoniowskiej 
  tytuł projektu: „Juniorzy – seniorom – pomost międzypokoleniowy”
  czas realizacji: 1.VIII – 31.XII.2008 r.
  cel: aktywizacja seniorów i integracja międzypokoleniowa, stworzenie płaszczyzny porozumienia między ludźmi młodymi i starszymi
  wartość: 24 770 PLN,
  z tego:
  przyznana dotacja 22 270 PLN,
  wkład własny 2 500 PLN.
 • Miejsko – Zakładowy Klub Sportowy „Lechia” Dzierżoniów
  tytuł projektu: „SPORT – Systematyczność, Praca, Obowiązek, Rozrywka, Trening / Terapia”
  czas realizacji: 1.VII – 31.X.2008 r.
  cel: promowanie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku lokalnym jako niezbędnego elementu wpływającego na prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży
  wartość: 135 480 PLN,
  z tego:
  przyznana dotacja 116 970 PLN,
  wkład własny 18 510 PLN.
 • Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Integracji „Uśmiech”
  tytuł projektu: „PODAJMY SOBIE RĘCE”
  czas realizacji: 1.VII – 30.XI.2008 r.
  cel: integracja mieszkańców oraz zmiana postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych
  wartość: 25 900 PLN,
  z tego:
  przyznana dotacja 23 300 PLN,
  wkład własny 2 600 PLN.

Data aktualizacji: 31.05.2009 r.