Budowa kompleksu boisk sportowych | Urząd Miasta Dzierżoniów

Budowa kompleksu boisk sportowych

Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko - Orlik 2012" (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz  z zapleczem sanitarno - szatniowym) w Dzierżoniowie 

 W dniach 26 października i 29 grudnia 2011 roku  podpisane zostały  umowy o dofinansowanie projektu pn. „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko - Orlik 2012" (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz  z zapleczem sanitarno - szatniowym) w Dzierżoniowie" z  Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego i Ministerstwem Sportu i Turystki.     

Realizacja zadania obejmowała:

1. Budowę boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej

2. Budowę boiska wielofunkcyjnego do koszykówki i piłki siatkowej

3. Wykonanie budynku sanitarno - szatniowego

4. Oświetlenie kompleksu

5. Zagospodarowanie terenu

6. Roboty towarzyszące tj. przełożenie sieci wodociągowej i istniejącego ogrodzenia oraz wykonanie zjazdu. 

Całkowita wartość zadania inwestycyjnego kształtowała się na poziomie 1 104 787,63 PLN, z tego dofinansowanie łącznie wyniosło 827 000 zł (Ministerstwo Sportu i Turystyki - 494 000 zł;  Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego - 333 000 zł).

Roboty budowlane związane z realizacją projektu zostały zakończone w listopadzie 2011 roku.