Budowa drogi wraz z infrastrukturą | Urząd Miasta Dzierżoniów

Budowa drogi wraz z infrastrukturą

"Budowa drogi wraz z infrastrukturą techniczną w strefie przemysłowej w Dzierżoniowie (obok WSSE)"

W dniu 5 maja 2009 roku została podpisana z Wojewodą Dolnośląskim umowa o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi wraz z infrastrukturą techniczną w strefie przemysłowej w Dzierżoniowie (obok WSSE) w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”. Zadanie to dofinansowane zostało także przez Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną „INVEST – PARK” Sp. z o.o. w wysokości 200 000 PLN.


Realizacja zadania obejmowała następujący zakres prac remontowo – budowlanych:
1.   Roboty przygotowawcze i ziemne,
2.   Budowa kanalizacji deszczowej,
3.   Budowa kanalizacji teletechnicznej,
4.  Roboty budowlane związane z wykonaniem linii energetycznych i instalowaniem systemów oświetleniowych,
5.   Budowa drogi wraz z rondem, chodnikami i ścieżką rowerową,
6.   Budowa mostu i dwóch przepustów,
7.   Zieleń i urządzenia bezpieczeństwa ruchu. 
 
Całkowita wartość projektu kształtuje się na poziomie 4 989 062 PLN, z tego dofinansowanie ze środków budżetu państwa wynosi 2 494 531 PLN, dofinansowanie z WSSE „INVEST – PARK” Sp. z o.o. – 200 000 PLN.


Roboty budowlane związane z realizacją zadania inwestycyjnego zostały zakończone w listopadzie 2009 roku.