Budowa budynków przy ul. Prusa | Urząd Miasta Dzierżoniów

Budowa budynków przy ul. Prusa

Budowa budynków komunalnych przy ul. Prusa

W dniu 7 października 2005 roku podpisano umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu o dofinansowanie części projektu „Budowa budynków komunalnych przy ul. Prusa” związanej z realizacją sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i kanalizacji deszczowej na tym obszarze.

Wartość zadania – 1,3 mln PLN

Wartość dofinansowania – dotacja 45 tys. PLN

                                           - pożyczka preferencyjna 60 tys. PLN

Realizację zadnia zaplanowano na okres od czerwca do listopada 2005 roku.

W wyniku realizacji powstaną dwa budynki mieszkalne z 16 mieszkaniami komunalnymi wraz z całą infrastrukturą techniczną niezbędną do ich eksploatacji.