Budowa boisk | Urząd Miasta Dzierżoniów

Budowa boisk

Budowa boisk w ramach programu Moje boisko ORLIK 2012

24 czerwca 2008 roku zawarto porozumienie z Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego  w sprawie określenia zasad udzielania przez Województwo pomocy finansowej Gminie przeznaczonej na realizację zadania budowy boisk w ramach programu „Moje boisko ORLIK 2012.” 
2 października 2008 roku zawarto umowę z Wojewodą Dolnośląskim o dofinansowanie środkami budżetu państwa budowy kompleksu sportowego w ramach programu „Moje boisko ORLIK 2012”. 
 
Realizacja zadania obejmowała:
1. budowa boiska do piłki nożnej wraz z wyposażeniem,
2. budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z wyposażeniem,
3. wykonanie oświetlenia terenu,
4. wykonanie odwodnienia terenu,
5. budowa ogrodzenia,
6. zagospodarowanie i utwardzenie terenu kostką betonową,
7. wykonanie fundamentów pod zaplecze sanitarno – szatniowe,
8. wykonanie instalacji wewnętrznych i przyłączy mediów zaplecza,
9. dostawa i montaż zaplecza sanitarno – szatniowego. 
 
Całkowita wartość projektu: 1 280 292,47 PLN 
z tego:

  • dofinansowanie ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego   - 333 000  PLN,
  • dofinansowanie ze środków budżetu państwa (Dolnośląski Urząd Wojewódzki) – 333 000 PLN, 
  • środki finansowe z budżetu gminy (wkład własny) 614 292,47 PLN.

Roboty budowlane związane z realizacją zadania inwestycyjnego zostały zakończone w listopadzie 2008 roku.

Data aktualizacji: 31.05.2009 r.