SUKIENNICE | Urząd Miasta Dzierżoniów

SUKIENNICE

SUKIENNICE

SUKIENNICE – pierwsza informacja o sukiennicach pochodzi z 1268 r., następna z 1369 r., kiedy to nazywa się je domem kupców. Wokół nich organizował się stopniowo cały blok śródrynkowy. W sukiennicach ustawiano drewniane, a później murowane kramy różnych rzemiosł. Ich wnętrze stanowiła długa hala z przejściem na wylot, a po obu jej stronach mieściły się wydzielone kramy. Obiekt kilkakrotnie przebudowywano, m.in. w XVIII i w drugiej połowie XIX w. Ostatniej znacznej przebudowy dokonano w latach 1964-1967.

Po tej przebudowie z jej kształtów bez zmian pozostała jedna z zewnętrznych ścian o późnogotyckich formach, na które składają się pionowe laskowania i łuki zamknięte w tzw. ośli grzbiet.