MŁYN | Urząd Miasta Dzierżoniów

MŁYN

MŁYN

MŁYN – jest zabytkiem architektury przemysłowej zbudowany przez Carla Sigismunda Hilberta i Gottlieba Hilberta w 1868 r. Był to wówczas najnowocześniejszy i największy obiekt tego typu na Śląsku. Swoje produkty wysyłał m.in. do Prus Wschodnich, Saksonii i Hamburga. Po śmierci Carla Sigismunda firmę prowadził  jego brat i jego synowie. Rodzina Hilbert pochodziła z Bielawy, gdzie już w 1837 r. prowadziła parowy młyn zbożowy. Jednak z chwilą uruchomienia linii kolejowej do Dzierżoniowa w 1855 r. firma przeniosła tutaj swoją działalność.

W 1931 r. wzniesiono silosy zbożowe wg. projektu zakładów MIAG z Brunszwiku, które były pierwszą tego typu konstrukcją na Śląsku. Dwa lata później rozbudowano główny budynek młyna i wykonano nową elewację frontową.

Kolejna duża modernizacja nastąpiła w 1935 r., w trakcie której rozbudowano garaże, zmodernizowano wewnętrzną sieć drogową oraz wybudowano stację benzynową.  Ponadto firma Klatta wykonała jeszcze na zlecenie młyna m.in. budynki mieszkalne, warsztaty, budynek biurowy, spichlerz żytni i magazyn mąki wg. własnego projektu. W pierwszych latach po II wojnie światowej młynem zarządzali Rosjanie, którzy oddali go Polakom dopiero w 1951 r.