KOŚCIÓŁ ŚW. TRÓJCY | Urząd Miasta Dzierżoniów

KOŚCIÓŁ ŚW. TRÓJCY

KOŚCIÓŁ ŚW. TRÓJCY

KOŚCIÓŁ ŚW. TRÓJCY – rzeczywista data budowy kościoła nie jest znana. Przypuszcza się, że powstał w końcu XIII w. najprawdopodobniej jako kaplica zamkowa. Później przez wiele lat pełnił funkcję kaplicy cmentarnej połączonej z murami obronnymi i miejską bramą. Na przestrzeni kilku wieków był wielokrotnie przebudowywany. Obecnie jest to budowla o zróżnicowanej sylwetce złożonej z ośmiobocznego korpusu i kwadratowej wieży. W przyporach kościoła znajdują się dwa renesansowe kamienne epitafia przedstawiające córeczki mieszczan dzierżoniowskich, których głowy wieńczą wiankami anioły.

W miejscu, w którym znajduje się kościół, według starego przekazu rzymski dowódca Luca zbudował świątynię pogańską nazwaną później jego imieniem. Kościół był częściowo przebudowany w 1598 r., kolejnych remontów dokonano w latach 1851-53 (po pożarze dachu w 1834 r.).

Po II wojnie światowej kaplica była zaniedbana, w 2004 r., przeprowadzono gruntowne prace remontowe. W tym samym roku kościół został poświęcony, a ksiądz prałat Stanisław Majda zapoczątkował w niej kult Miłosierdzia Bożego, sprowadzając relikwie św. Siostry Faustyny Kowalskiej oraz obraz Jezusa Miłosiernego wg jej wizji.