Remont dróg dojazdowych do Szkoły Podstawowej nr 3 | Urząd Miasta Dzierżoniów

Remont dróg dojazdowych do Szkoły Podstawowej nr 3

Szkrzyżoanie dróg, przejście dla pieszych i budynek z piaskową elewacją

W ramach jednego zadnia inwestycyjnego przebudowano ulicę Szkolną, 11 Listopada (odcinek od ul. Szkolnej, do ul. Tadeusza Kościuszki) oraz drogę dojazdową do sądu i ciąg pieszo-jezdny przy Szkole Podstawowej nr 3.

To szczególna inwestycja z kilku powodów. Mocno zmieniła funkcjonalność i oblicze ul. Szkolnej, rozwiązała problem z blokowanym pasem jezdni na ul. 11 Listopada i poprawiła estetykę części miasta w okolicy sądu i Szkoły Podstawowej nr 3.

Zrealizowanie tych zadań w ramach jednej inwestycji umożliwiło miastu sięgnięcie po zewnętrzne dofinansowanie. Udało się, dzięki czemu kosztująca 6 mln 758 tys zł inwestycja otrzymała 4 4 mln 999 tys. zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład.