Podkowa na ul. 11 Listopada | Urząd Miasta Dzierżoniów

Podkowa na ul. 11 Listopada

Chodnik przy wejśćiu do bdynku, pe lewej drzewa, po prawej dużo zieleni i kwiatów

To niewielka w skali miasta, ale bardzo ważna inwestycja dla osób mieszkających w tym urokliwym miejscu.

W „podkowie” wyremontowano chodniki wzdłuż budynków. Po zakończeniu prac uzupełniono nasadzenia rosnących tam głogów, na terenie zielonym pojawiła się też nowa roślinność niskopienna. Koszt tych prac zamknął się kwotą 120 tys. zł.

Kolorowe budynki i skwer zieleni pomiędzy budynkami