Rewitalizacja Parku Miłośników Dzierżoniowa | Urząd Miasta Dzierżoniów

Rewitalizacja Parku Miłośników Dzierżoniowa

Alejka parkowa otoczona zielenią

Kolejna inwestycja Dzierżoniowa w tereny zielone zrealizowana z zewnętrznym dofinansowaniem. Zmiany jakie w nim zaszły podobne do tych, które przeprowadzono już na Skwerze Włókniarzy, czy w Parku im. Janusza Kusocińskiego. Podobne, ale jednak większe, bo powstała tu m.in. fontanna.

Postały nowe chodniki z kostki i miału kamiennego, wspomniana fontanna posadzkowa, ledowe oświetlenie, ławki i kosze. Ostatnim elementem będą nowe nasadzenia drzew i krzewów. Jest także podświetlenie chyba najpiękniejszego drzewa w Dzierżoniowie. Chodzi o buk rosnący przy skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego i Klasztornej.

To bardzo ważna inwestycja, bo dopełnia zmiany, jakie już zachodzą wzdłuż murów obronnych i te, które w niedalekiej przyszłości zobaczymy przy zazielenianiu samego rynku. Wartość robót budowlanych to 1,5 mln zł.

Przypomnijmy, że w tym roku zakończyło się odnowienie jednego z architektonicznych symboli naszego miasta, jakim jest Kaplica Sadebecków, znajdująca się właśnie w Parku Miłośników Dzierżoniowa.