Renowacja pomnika Świętego Jana Nepomucena | Urząd Miasta Dzierżoniów

Renowacja pomnika Świętego Jana Nepomucena

Rzeźba Jana Nepomucena na cokole, otoczaona kamiennymi barierkami, w tle budynki

Figura św. Jana Nepomucena na dzierżoniowskim rynku została odrestaurowana. Renowację pomnika przeprowadzono przy dofinansowanu ze środków EFRR oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis.

Zadanie objęło nie tylko samą figurę świętego, będącego elementem polsko-czeskiego dziedzictwa kulturowego, ale także montaż ogrodzenia, nasadzenie zieleni przy pomniku oraz iluminację świetlną pomnika. Jego celem było zwiększenie odwiedzalności regionu pogranicza.

Wartość projektu to ponad 22 tys. zł. Dofinansowanie wyniosło ok. 137 tys. zł.

Barokowy pomnik wyrzeźbił w 1733 r. działający głównie w rejonie ząbkowickim Johann Christoph Hampel. Rzeźbę ufundował rzeźnik Siegfried, który dopuścił się bluźnierstw przeciwko św. Nepomucenowi I wyznaniu katolickiemu. Na cokole znajduje się łacińska inskrypcja: „Język świętego Jana Nepomucena pobożnie pilni otaczają czcią i chronią, bezbożni nieprzyjaciele go znieważają, co poświadcza ta figura”.Pomnik został przeniesiony w 1911 r. na teren przy kościele pw. św. Trójcy na skutek sporów na podłożu religijnym pomiędzy katolikami i protestantami, którzy chcieli, by na rynku stanęła również figura Marcina Lutra. Rozwiązaniem było usytuowanie obu pomników poza ścisłym centrum miasta. 6 października 2002 r. figura wróciła na rynek. Ustawiono ją na południe od pierwotnego miejsca (różnica wynosi ok. 30 m) - znalazła się na osi ul. Świdnickiej.