Przebudowa Cichej, Szpitalnej i Okrzei | Urząd Miasta Dzierżoniów

Przebudowa Cichej, Szpitalnej i Okrzei

Skrzyżowanie ulicy Cichej i Szpitalnej, w durugim planie parking

Zakończone w 2020 roku prace dały efekt w postaci nowego dojazdu do miasta od strony Niemczy i Dobrocina.

Inwestycja znacznie poprawiła infrastrukturę drogową i pieszą w sąsiedztwie szpitala. Oprócz gruntownej przebudowy dróg powstała licząca 2300 metrów ścieżka rowerowo-spacerowa i nowe miejsca parkingowe.

Drogi oświetlane są lampami ledowym. Koszt robót budowlanych to 10 mln 513 tys. zł, a pozyskane na jej realizację środki to 5 mln 711 tys. zł.