Czyszczenie koryta rzeki Piławy | Urząd Miasta Dzierżoniów

Czyszczenie koryta rzeki Piławy

Koparka i dźwig pracujące przy brzegu rzeki

Pierwsze prace, polegające na na usuwaniu osadu nagromadzonego w dnie, samosiejek drzew i krzewów, przeprowadzono jesienią na czterech newralgicznych odcinkach. 

Objęto nimi teren na wysokości ul. Żeromskiego, przy moście przy ul. Kościuszki, przy ujściu potoku Brzęczek, na wysokości ul. Kopernika i ujściu potoku Pieszyckiego, na wysokości ul. Brzegowej i Nowowiejskiej.

W grudniu zrealizowano kolejny etap - na wysokości ul. Nowowiejskiej (200 m) i ul. Żeromskiego (250 m).

  • Koszt robót budowlanych - zadanie sfinansowało Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (121 tys. zł) przy udziale środków miasta, które wyniosły 20 tys. zł.

Koryta rzeki Piławy, po prawej stronie budynek, w dalszym planie wiadukt obwodnicy

Koryto rzki Piława po przeprowadzeniu inwestycji