Aktywne przejścia dla pieszych na ul. Piastowskiej. | Urząd Miasta Dzierżoniów

Aktywne przejścia dla pieszych na ul. Piastowskiej.

Aktywne przejście dla pieszych na ul. Piastwoskiej, przejście pokryte czerwoną nawierzchnią

Pierwsze aktywne przejścia dla pieszych w Dzierżoniowie powstały na ul. Piastowskiej. Są lepiej widoczne, dodatkowo oświetlone i mają automatyczny mechanizm uruchamiania oświetlenia, sygnalizujący kierowcom moment zbliżania się pieszego do przejścia.

Całkowity koszt zadania zamknął się w kwocie 204 tys. 155 zł. Dofinansowanie 102 tys 77 zł, w ramach Porozumienia zawartego z Województwem Dolnośląskim.