Termomodernizacja budynku przy ul. Szkolnej 24 | Urząd Miasta Dzierżoniów

Termomodernizacja budynku przy ul. Szkolnej 24

Termomodernizacja budynku przy ul. Szkolnej 24

W budynku dawnej SP 3  mieści się dziś Ośrodek Pomocy Społecznej. To wyjątkowe zadnie w kontekście proporcji wysokości zdobytych z zewnątrz pieniędzy do wartości całej inwestycji. Koszt zadania wyniósł 1 mln 278 tys .449zł, z dofinansowanie 1 mln 70 tys. 999 zł.