Zmiany w parkowaniu aut w centrum Dzierżoniowa, ale bez podwyżek | Urząd Miasta Dzierżoniów

Zmiany w parkowaniu aut w centrum Dzierżoniowa, ale bez podwyżek

Ulica w mieście, po prawej zaparkowane auta, w drugim planie duża kamienica
Fot: UM Dzierżoniów

Od 1 stycznia dzierżoniowska strefa płatnego parkowania powiększy się o część ulicy Mickiewicza i Wrocławskiej.

W przypadku ul. Mickiewicza chodzi o odcinek drogi od ul. Świdnickiej do skrzyżowania z Placem Konstytucji 3 Maja. W tym miejscu znajdują się banki i dodanie tego fragmentu drogi do strefy płatnego parkowania ma zwiększyć rotację aut i ułatwić znalezienie wolnego miejsca. Podobnie jest z ul. Wrocławską, na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Piastowskiej. Tutaj również powodem wprowadzenia opłaty jest potrzeba zwiększenia rotacji parkowanych samochodów.

Strefa płatnego parkowania obejmuje drogi publiczne, głównie w staromiejskim centrum Dzierżoniowa i oznaczona jest znakami D-44 "strefa parkowania" i  D-45 "koniec strefy parkowania". Opłaty za postój pobierane są od poniedziałku do piątku, od godz. 10.00 do 16.00 poprzez wykupienie biletu lub abonamentu.

Stawki opłat:

 • 1,00 zł za czas postoju do 30 minut,
 • 2,00 zł za czas postoju do 1 godziny,
 • dodatkowo 2,30 zł za czas postoju powyżej 1 godziny do 2 godzin,
 • dodatkowo 2,50 zł za czas postoju powyżej 2 godzin do 3 godzin,
 • dodatkowo 2,00 zł za czas postoju za każdą następną godzinę, powyżej 3 godzin.

Abonament:

 • 15,00 zł - abonament roczny uprawniający do postoju aut kierowanych lub przewożących osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności
 • 20,00 zł - abonament roczny dla mieszkańców SPP, z wyłączeniem postoju w Rynku
 • 110,00 zł - abonament miesięczny,
 • 120,00 zł - abonament roczny dla mieszkańców SPP, których lokale mieszkalne są położone w Rynku, bez ograniczenia miejsca postoju,
 • 130,00 zł - abonament roczny na drugi pojazd dla mieszkańców SPP,
 • z wyłączeniem postoju w Rynku,
 • 300,00 zł - abonament 3-miesięczny,
 • 1.200,00 zł -abonament 12-miesięczny,
 • 1.900,00 zł - abonament 6-miesięczny uprawniający do postoju na zastrzeżonym stanowisku postojowym (kopercie).

Abonamenty można nabyć w biurze Strefy Płatnego Parkowania przy ul. Nowej 5.

Mapa graficzna centrum miasta, na zielono drogi objęte opłatami parkingowymi

Skrzyżowanie dwóch ulic, kobieta przechodząca przez przejście

Wydarzenia

 • Puchar Polski NO GI i GI

 • PUB 2023 - The Postman znów zagra w Dzierżoniowie

 • Teatralna niedziela z „Księżniczką na ziarnku grochu”

 • Stand-up comedy na lutowy wieczór

 • Magiczni Show - największy familijny spektakl iluzji w Polsce