Zmiana ogrzewania – dofinansowanie dla wspólnot i osób prywatnych | Urząd Miasta Dzierżoniów

Zmiana ogrzewania – dofinansowanie dla wspólnot i osób prywatnych

Rondo z góry, w drugim planei panorama miasta

Zachęcamy do poznania szczegółów programu wymiany źródeł ciepła, dzięki któremu z dofinansowania korzystać mogą właściciele i współwłaściciele domów wielorodzinnych.

Najlepiej zrobić to przy wsparciu pracownika punktu konsultacyjnego, działającego w Sowiogórskim Centrum Komunikacyjnym, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym. Punkt czynny jest od godziny 10.00 do 16.00. Dla mieszkańców zainteresowanych dofinansowaniem do zmiany sposobu ogrzewania w domach wielorodzinnych uruchomiono specjalny numer telefonu 519 422 470.

Beneficjentami pilotażu mogą zostać wspólnoty mieszkaniowe w budynku wielorodzinnym od 3 do 20 lokali. Mogą one ubiegać się o dotacje do 60% kosztów kwalifikowanych, w kwotach dofinansowania wynoszących od 40 tys. zł do 340 tys. zł. W ramach pilotażu w WFOŚiGW we Wrocławiu wspólnota może ubiegać się również o pożyczki wspierające realizację projektów termomodernizacyjnych do 40% kosztów kwalifikowanych na uzupełnienie wkładu własnego. W tym przypadku nie będzie występować kryterium dochodowe.

Dofinansowanie obejmuje osoby fizyczne o rocznym dochodzie nieprzekraczającym 100 tys. zł, będące właścicielami lub współwłaścicielami lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym od 3 do 20 lokali mieszkalnych. W tym przypadku intensywność dofinansowania kosztów kwalifikowanych wynosi od 30% do nawet 45% kosztów kwalifikowanych w zależności od zakresu realizowanego przedsięwzięcia.

Dotacja wyniesie:

  • do 20 tys. zł w przypadku wymiany źródła ciepła na pompę ciepła powietrze/woda, która może być uzupełniona wymianą stolarki okiennej/drzwiowej, modernizacją instalacji c.o. i c.w.u., montażem wentylacji;
  • do 15 tys. zł jeśli będą to inne źródła ciepła albo podłączenie do efektywnego źródła ciepła w budynku uzupełnione wspomnianymi zadaniami z zakresu wymiany stolarki okiennej/drzwiowej, modernizacją instalacji c.o. i c.w.u. lub montażem wentylacji;
  • do 5 tys. zł jeśli przeprowadzona będzie tylko wymiana stolarki okiennej/drzwiowej lub zakup i montaż wentylacji, bez wymiany źródła ciepła.
  • dla podwyższonego poziomu dofinansowania, dla osób, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego, wskazany w zaświadczeniu z gminy, nie przekracza kwoty 1564 zł netto w gospodarstwie wieloosobowym lub 2189 zł netto w gospodarstwie jednoosobowym będą to odpowiednio dotacje w wysokości do: 30, 25 i 10 tys. zł, maksymalnie do 60% kosztów kwalifikowanych wykonanego przedsięwzięcia.

Mieszkańcy zainteresowani programem "Czyste Powietrze", w ramach którego o dofinansowanie mogą starać się właściciele i współwłaściciele budynków jednorodzinnych, mogą korzystać z telefonu 517 566 669.

Wydarzenia

  • Aktywność mieszkańców - Senioralia 2022

  • Future Pace Battle 2022

  • Witajcie maluszki - spotkanie z nowymi mieszkańcami Dzierżoniowa

  • Obejrzyj spektakl „Między płotem a kowadłem”

  • Koncert Teresy Werner