Zapraszamy do Dzierżoniowskiej Rady Seniorów | Urząd Miasta Dzierżoniów

Zapraszamy do Dzierżoniowskiej Rady Seniorów

Grafika: UM Dzierżoniów

Burmistrz Dzierżoniowa zaprasza mieszkańców do współpracy w ramach działalności Dzierżoniowskiej Rady Seniorów. Kadencja rady pokrywa się z kadencją samorządową, dlatego w najbliższym czasie wybrani zostaną nowi członkowie rady. Na co ma wpływ rada seniorów i jak zostać jej członkiem?
Kandydatów można zgłaszać do 26 lipca.

Dzierżoniowska Rada Seniorów jest społecznym podmiotem, którego rolą jest doradztwo i konsultacje i wskazywanie potrzeb i rozwiązań służącym dzierżoniowskim seniorom. Tworzy ją 15 osób. Jej członkami mogą być mieszkańcy, którzy ukończyli 60 lat. Kandydaturę można zgłosić samemu, mogą to też zrobić przedstawiciele podmiotów działających na rzecz seniorów. W przypadku, w którym zgłaszamy swoja kandydaturę potrzebne jest także pisemne poparcie dziesięciu mieszkańców. W przypadku organizacji pozarządowych kandydatów mogą zgłaszać ich przedstawiciele.

Formularz zgłoszeniowy można odebrać osobiście w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta w Dzierżoniowie, pokój nr 15 (I piętro) lub pobrać ze strony internetowej miasta.

Dokumenty (formularz zgłoszeniowy wraz z pisemną zgodą o kandydowaniu), należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta, Rynek 1, do 26 lipca 2024r. W przypadku wysłania dokumentów pocztą decyduje data wpływu do urzędu.
 

Wydarzenia

  • Siatkarskie Grand Prix Mężczyzn

  • Koncerty i kino plenerowe na 80-lecie Powstania Warszawskiego

  • Parada kapeluszy i szalonych nakryć głowy

  • Miodobranie 2024

  • 10. Memoriał Oskara Plinty