Wyniki egzaminów ósmoklasisty 2024 | Urząd Miasta Dzierżoniów

Wyniki egzaminów ósmoklasisty 2024

Fot: www.freepik.com

Poznaliśmy wyniki egzaminów ósmoklasisty 2024. Okazało się, że uczniowie z całej Polski zdali egzamin średnio na 59 proc. z języka polskiego, 49 proc. z matematyki i 67 proc. języka angielskiego (dla miast od 20 tys. do 100 tys. mieszkańców). Zdającym z Dzierżoniowa poszło nieco lepiej.

Egzamin zdawało w Dzierżoniowie 103 ósmoklasistów w czterech publicznych szkołach podstawowych. Średnia miejska jest powyżej średniej krajowej w przypadku języka polskiego (wyniosła 59,25) oraz matematyki (wyniosła 51,28) i nieco poniżej w przypadku języka angielskiego (65,62). Dzierżoniowscy ósmoklasiści wypadli dużo lepiej w stosunku do swoich rówieśników z powiatu i województwa. W tym roku  w powiecie dzierżoniowskim szczególnie mizernie prezentują się wyniki z matematyki – 41 proc.

Język polski

Za rozwiązanie zadań z języka polskiego ósmoklasiści uzyskali w Dzierżoniowie średnio 59,25 proc. punktów możliwych do zdobycia. Najlepiej egzamin wypadł w Szkole Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie, w której uczniowie uzyskali średnio 62,99 proc. punktów, co jest wynikiem wyższym również od średniej powiatowej (53%), wojewódzkiej (58%) i krajowej (61%). Uczniowie najlepiej poradzili sobie z zadaniem wyszukiwania informacji w tekście. Najwięcej trudności mieli z zastąpieniem sformułowania charakterystycznego dla polszczyzny użytkowej wyrazem lub sformułowaniem z zakresu polszczyzny wzorcowej.

Matematyka

Za rozwiązanie zadań z matematyki ósmoklasiści uzyskali w naszym mieście średnio 51,28 proc. punktów możliwych do zdobycia. Najlepiej z testem z matematyki poradzili sobie uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 uzyskując średnio 57,33 procent punktów, co także było wynikiem lepszym niż średnia powiatowa (41%), wojewódzka(49%) i krajowa (52%).  Zadaniem, z którym uczniowie najlepiej sobie poradzili dotyczyło znajdowania współrzędnych danych punktów w układzie współrzędnych na płaszczyźnie. Wielu uczniów miało trudności z zastosowaniem wzoru na objętość ostrosłupa, aby wyznaczyć jego wysokość i obliczyć różnicę wysokości zbudowanych obiektów.

Język angielski

Za rozwiązanie zadań z języka obcego nowożytnego ósmoklasiści uzyskali z języka angielskiego średnio w Dzierżoniowie 65,62 proc. punktów. W testach językowych wyróżniła się Szkoła Podstawowa nr 1, a jej ósmoklasiści uzyskali z języka angielskiego średnią 71,20 proc. punktów. To również wynik lepszy niż średnia powiatowa (61%), wojewódzka (66%) i krajowa (66%). Najłatwiejsze dla ósmoklasistów okazało się zadanie sprawdzające znajomość funkcji językowych. Zadanie wymagało wybrania właściwej reakcji na każdą z sytuacji opisanych w języku polskim.

  Liczba uczniów J. Polski Matematyka J. Angielski
Szkoła Podstawowa nr 1 25 61,32 52,96 71,20
Szkoła Podstawowa nr 3 17 50,60 39,73 54,47
Szkoła Podstawowa nr 5 30 60,17 57,33 65,77
Szkoła Podstawowa nr 9 31 62,99 50,76 68,39
Średnia w gminie 103 59,25 51,28 65,62
Średnia w powiecie   53 41 61
Średnia w województwie   58 49 66
Średnia w miastach od 20 do 100 tys. mieszkańców   59 49 67
Średnia w Polsce   61 52 66
Dzierżoniów do średniej w powiecie   6,25 10,28 4,62
Dzierżoniów do średniej województwa   1,25 2,28 -0,38
Dzierżoniów do średniej krajowej dla miast od 20 do 100 tys.   0,25 2,28 -1,38
Dzierżoniów do średniej krajowej   -1,75 -0,72 -0,38

 

Wydarzenia

  • Siatkarskie Grand Prix Mężczyzn

  • Koncerty i kino plenerowe na 80-lecie Powstania Warszawskiego

  • Parada kapeluszy i szalonych nakryć głowy

  • Miodobranie 2024

  • 10. Memoriał Oskara Plinty