Wymiar podatku dostarczą do domu | Urząd Miasta Dzierżoniów

Wymiar podatku dostarczą do domu

Pięć kobiet i jeden mężczyzna na wspólnym zdjęciu
Fot: UM Dzierżoniów

Rozpoczyna się coroczne dostarczanie mieszkańcom Dzierżoniowa indywidualnych decyzji o podatkach lokalnych. To również okazja do przekazania informacji o projekcie, który ma na celu zdobycie unijnych środków na remonty budynków należących do wspólnot mieszkaniowych i właścicieli domów jedno i wielorodzinnych.

Decyzje o wysokości podatków lokalnych na rok 2022 doręczą mieszkańcom pracownicy dzierżoniowskiego urzędu. Ich zadaniem jest wyłącznie przekazanie korespondencji. W żadnym wypadku nie pobierają oni jakichkolwiek opłat.

Imienne decyzje doręczane są za zwrotnym potwierdzeniem odbioru od poniedziałku do soboty, w godzinach od 9.00 do 19.00. Jeżeli doręczający nie zastanie adresata decyzji lub żadnego z dorosłych domowników, pozostawi w skrzynce na listy lub w drzwiach mieszkania zawiadomienia o możliwości odbioru przesyłki w urzędzie, w ciągu 14 dni od dnia pozostawienia zawiadomienia. Wówczas po odbiór decyzji trzeba będzie przyjść do urzędu.

Opłat można dokonać:

w Kasie Urzędu Miasta w Dzierżoniowie, ul. Rynek 1, od poniedziałku do czwartku w godz. 7.30-15.00, w piątki w godz.7.30-14.00;
w siedzibie Dzierżoniowskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych Spółka, Bielawska 15 oraz w puncie kasowym przy  ul. Nowowiejskiej 62;
na konto bankowe urzędu prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie: 34 9527 0007 0046 7773 2000 0002.

Do wymiaru podatku dołączona będzie informacja o projekcie, który Dzierżoniów zamierza zrealizować z Centrum Technologii Energetycznych w Świdnicy i innymi dolnośląskimi samorządami, i który umożliwi modernizację energetyczną prywatnych budynków w oparciu o pozyskane z UE środki.

Aby tak się stało, w pierwszej kolejności potrzebne jest poznanie potrzeb mieszkańców. Ważna jest także wiedza o planowanych przez właścicieli domków i wspólnoty mieszkaniowe modernizacjach energetycznych (docieplenie, doszczelnienie, przestawienie na bardziej wydajne i tańsze w eksploatacji instalacje grzewcze, montaż kolektorów słonecznych, fotowoltaiki, czy pomp ciepła). Zebranie tych informacji w skali całego miasta pozwoli na ujęcie tych potrzeb w programie i przygotowanie wspólnie z innymi samorządami jednego wniosku projektowego. 

Wydarzenia

  • Przed nami 44. Dni Dzierżoniowa

  • Wielozmysłowe światłocienie

  • Polska misja komiczna