Wspieramy w wychodzeniu z bezdomności | Urząd Miasta Dzierżoniów

Wspieramy w wychodzeniu z bezdomności

Dziesięć osób korzystało w minionym roku z programu „Aktywne wsparcie” i próbowało wyjść z bezdomności. Pracowali na rzecz miasta i korzystali z pomocy terapeutów. Ci, którym się powiodło – trafili do mieszkań aktywizujących. To była trzecia edycja projektu realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie i finansowanego przez miasto. W tym roku będzie kontynuowana.

Tylko w 2023 roku uczestnicy programu „Aktywne wsparcie” uczestniczyli w ponad 1500 godzinach zajęć na świetlicy, przez blisko 100 godzin pracowali z terapeutą,  48 godzin z pracownikiem socjalnym, a ponad 130 godzin spędzili na zajęciach grupy wsparcia.

Działania projektowe, podobnie jak w poprzednich latach, skierowane były do osób w kryzysie bezdomności. Skupiały się na ich aktywizacji i prowadzące do wychodzenia z trudnej sytuacji życiowej. Uczestnicy podejmowali prace na rzecz jednostek samorządowych naszego miasta. Wykonywali prace porządkowe, naprawcze i prace na terenach zielonych m.in. w Centrum Seniora, Środowiskowym Domu Samopomocy, przedszkolach publicznych, SP nr 9, w Ośrodku Pomocy Społecznej. Prowadzili także drobne prace remontowe w mieszkaniach wspomaganych, pomagali sprzątać w mieszkaniach osób z niepełnosprawnością. Przejęli też pieczę nad utrzymaniem czystości na placu zabaw znajdującym się w okolicy Dworca PKP.

Rekrutacja do projektu jest prowadzona stale. Zachęcamy osoby przebywające w przestrzeni miejskiej do pobytu w świetlicy, informujemy o takiej możliwości podczas „Akcji zima”.  Przychodzą też do nas do świetlicy osoby bezdomne, które mogą spędzać czas w sposób konstruktywny, ale nie mają jeszcze gotowości do podjęcia pracy i aktywizacji. Motywujemy ich do podejmowania prac i uczestnictwa w życiu społeczności – mówi Anna Skrzyńska, dyrektor OPS w Dzierżoniowie.

Niektórzy z uczestników świetlicy zostali zrekrutowani do prac społecznie-użytecznych prowadzonych przez OPS i w należyty sposób wywiązały się z powierzonych zadań. Jeden z uczestników podjął zatrudnienie.

Oprócz pracy terapeutycznej i socjalnej osoby objęte „Aktywnym Wsparciem” korzystają z możliwości kąpieli, wymiany odzieży oraz strzyżenia. Zmotywowani uczestnicy projektu brali również udział w zajęciach Klubu Abstynenta „Na Pawłowym Wzgórzu”.
Prowadzona była również grupa wsparcia „Razem”, na którą przychodziło około 10 osób. Dzielili się tam swoimi doświadczeniami w pokonywaniu trudności i wsparciem emocjonalnym. Tych, którym udało się przejść cały proces wychodzenia z nałogu, angażują się w pracę, pracownicy OPS rekrutują do umieszczenia w mieszkaniach aktywizujących. Osoby bezdomne poprzez uzyskiwane wsparcie finansowe w projekcie, są w stanie utrzymać otrzymany lokal.

Obecność świetlicy w środowisku lokalnym prowadzonej w ramach projektu od kilku lat sprawia, że poszerza się grono ludzi dobrej woli, mieszkańców, organizacji, którzy wspierają uczestników szczególnie w formie rzeczowej. Regularnie otrzymujemy żywność z krótkim terminem ważności jednocześnie przeciwdziałając jej marnotrawieniu. Otrzymujemy również odzież i potrzebne wsparcie np. w formie transportu mebli do magazynu z meblami, którym zarządzamy, a z którego mogą korzystać mieszkańcy Dzierżoniowa – przyznaje dyrektor Skrzyńska.

W roku 2024 projekt „Aktywne Wsparcie” jest kontynuowany.

Wydarzenia

  • „Wady i Waszki” od Harbi

  • Jazz zagrany „po polsku”

  • Jubileuszowy Memoriał Sławomira Harafa

  • Dzierżoniów Boxing Night

  • Niedziela z „Pchłą szachrajką”