W poniedziałek sesja Rady Miejskiej Dzierżoniowa, możesz ją obejrzeć online | Urząd Miasta Dzierżoniów

W poniedziałek sesja Rady Miejskiej Dzierżoniowa, możesz ją obejrzeć online

Fot: UM Dzierżoniów

Zapraszam do udziału w 52. sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa VIII kadencji, która odbędzie się 27 marca 2023 r. od godz. 12.00. w Sali Rycerskiej Urzędu Miasta, Rynek 1, Dzierżoniów.

Link do transmisji z obrad

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Wręczenie gratulacji z okazji jubileuszu 25.lecia Teatru Kątem.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu 51 sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa (z 27 lutego 2023 r.).
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia gminno - powiatowego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego – projekt nr 468.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ulicy Świdnickiej, pomiędzy obwodnicą i granicą Dzierżoniowa z Nowizną – projekt nr 469.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Wojska Polskiego, Ząbkowickiej i Cichej w Dzierżoniowie – projekt nr 470.
 8. Podjęcie uchwały określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Dzierżoniów – projekt nr 471.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku Nr 1 Burmistrza Dzierżoniowa o udzielenie wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej – projekt nr 472.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku Nr 2 Burmistrza Dzierżoniowa o udzielenie wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej – projekt nr 473.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia świadczenia pieniężnego „Dzierżoniowski bon żłobkowy" – projekt nr 474.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Dzierżoniowskiemu Ośrodkowi Kultury– projekt nr 475.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Muzeum Miejskiego Dzierżoniowa – projekt nr 476.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2023 r. – projekt nr 477.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Dzierżoniów na lata 2023 – 2033 – projekt nr 478.
 16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego – projekt nr 479.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego – projekt nr 480.
 18. Przedstawienie sprawozdania rzeczowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie za 2022 r.
 19. Przedstawienie sprawozdania z realizacji Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Miejskiej Dzierżoniów na 2022 r.
 20. Przedstawienie sprawozdania z realizacji Dzierżoniowskiego Programu Wspierania Rodziny Gminy Miejskiej Dzierżoniów za 2022 r.
 21. Przedstawienie sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2022 r.
 22. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
 23. Interpelacje i zapytania radnych oraz informacja przewodniczącego rady o zgłoszonych interpelacjach, zapytaniach i wnioskach oraz udzielonych odpowiedziach, w tym o braku odpowiedzi terminowych.
 24. Wolne wnioski i informacje.
 25. Zamknięcie sesji.

Z poważaniem

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Darakiewicz

Wydarzenia

 • Siatkarskie Grand Prix Mężczyzn

 • Koncerty i kino plenerowe na 80-lecie Powstania Warszawskiego

 • Parada kapeluszy i szalonych nakryć głowy

 • Miodobranie 2024

 • 10. Memoriał Oskara Plinty