W poniedziałek sesja Rady Miejskiej Dzierżoniowa | Urząd Miasta Dzierżoniów

W poniedziałek sesja Rady Miejskiej Dzierżoniowa

Sala obrad rady miejskiej, na pierwszym planie monitor wyświetlający herb miasta
Fot: UM Dzierżoniów

Przewodniczący Rady Miejskiej Dzierżoniowa Andrzej Darakiewicz zaprasza na sesję, która rozpocznie się w poniedziałek, o godzinie 12.00 w Sali Rycerskiej Ratusza.

W sesji można uczestniczyć osobiście, lub obserwować jna żywo jej przebieg dzięki transmisji internetowej.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Informacja o przyznaniu Mieszkańcom Dzierżoniowa wyróżnienia specjalnego w XXV edycji Dolnośląskiego Klucza Sukcesu.
 3. Wręczenie gratulacji dla Maksymiliana Paleja za zdobycie Mistrzostwa Polski Seniorów w Taekwon – Do.
 4. Przedstawienie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu 34 i 35 sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa (z 1 i 25 października 2021 r.).
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów – projekt nr 329.
 7. Podjęcie uchwały  w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Dzierżoniowa - projekt nr 330.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Województwem Dolnośląskim porozumienia w sprawie powierzenia zadań w zakresie utrzymania dróg wojewódzkich - projekt nr 331.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Dzierżoniowa i nadania jej statutu – projekt nr 332.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Dzierżoniów - projekt nr 333.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Miejskiej Dzierżoniów na rok 2022 - projekt nr 334.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia współpracy pomiędzy Gminą Miejską Dzierżoniów a Krajem Pardubickim w Czechach - projekt 335.
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Dzierżoniowie  - projekt nr 336.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Burmistrza Dzierżoniowa - projekt nr 337.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy skwerowi w parku pomiędzy ulicami Bielawską a Wrocławską – projekt nr 338 (skan przedłożony przez Klub).
 16. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2021 r. – projekt nr 339.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Dzierżoniów – projekt nr 340.
 18. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
 19. Interpelacje i zapytania radnych oraz informacja przewodniczącego rady o zgłoszonych interpelacjach, zapytaniach i wnioskach oraz udzielonych odpowiedziach, w tym o braku odpowiedzi terminowych.
 20. Wolne wnioski i informacje.
 21. Zamknięcie sesji.

Wydarzenia

 • Podziwiajcie Rękodzieło 2021

 • Ćwiczymy dla Róży

 • Jazz w synagodze

 • Memoriał Sławomira Harafa po raz 17

 • Z sercem dla WOŚP – biegnij dla Orkiestry