Ul. Ząbkowicka gotowa | Urząd Miasta Dzierżoniów

Ul. Ząbkowicka gotowa

Fot: UM Dzierżoniów

Inwestycja trwała dłużej niż zakładano. Po rozpoczęciu prac i zdjęciu starej warstwy jezdni badania wykazały, że w kilku miejscach pod drogą są puste przestrzenie. To efekt działania wody podmywającej warstwę konstrukcyjna drogi. ich usunięcie wymagało znalezienia rozwiązań technicznych, dodatkowych prac projektowych i uzgodnień z zarządcą drogi Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei. 

Od piątku możemy jeździć w obydwu kierunkach. Dziękujemy za wyrozumiałość kierowców i mieszkańców ul. Ząbkowickiej i Słowiańskiej. Ulicą Słowiańską przez jakiś czas prowadził objazd. Ta droga zostanie wyremontowana w przyszłym roku. Dzierżoniów na ten cel zdobył 2 mln 800 tys. zł zewnętrznego dofinansowania.

Przypominamy, że w tym roku zakończyły się prace przy modernizacji ul. Sikorskiego, Pocztowej, Szkolnej, części 11 Listopada (od ul. Szkolnej, do ul. Tadeusza Kościuszki), drogi prowadzącej do sądu i Szkoły Podstawowej nr 3.

Trwa przebudowa ul. Wieniawskiego i ul. Prochowej. 

Droga i jeden jadący samochód, dookoła zieleń

 

Wydarzenia

  • Rękodzieło 2023 dla kreatywnych Dolnoślązaków

  • Kabaret Młodych Panów powie nam „Co się stało?”

  • „Trio Okazjonalne” w grudniu w DOK-u

  • Jarmark Bożonarodzeniowy i Wigilia wszystkich dzierżoniowian

  • Wielka Gala Sylwestrowa 2023