Trwają konsultacje z orgnizacjami pozarządowymi | Urząd Miasta Dzierżoniów

Trwają konsultacje z orgnizacjami pozarządowymi

Do 14 września organizacje pozarządowe mogą składać wnioski i swoje propozycje do Rocznego programu współpracy Dzierżoniowa z organizacjami pozarządowymi. Ten element corocznych konsultacji społecznych poprzedziło otwarte spotkanie z przedstawicielami organizacji działających na rzecz mieszkańców.  

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi jest najważniejszym dokumentem regulującym współpracę organizacji pozarządowych z dzierżoniowskim samorządem. Przekazane przez organizacje uwagi, wnioski i propozycje będą omawiane przez Dzierżoniowską Radę Seniorów, Zespół ds. Osób z Niepełnosprawnościami, Dzierżoniowską Radę Sportu i Dzierżoniowską Radę Pożytku Publicznego.

Uwagi, opinie lub wnioski można przekazywać do 14 września na adres: mpisulakatum [dot] dzierzoniow [dot] pl, osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta w Dzierżoniowie, Rynek 1.

Po zakończonych konsultacjach propozycja Rocznego programu współpracy Dzierżoniowa z organizacjami pozarządowymi zostanie złożona do Rady Miejskiej Dzierżoniowa w formie projektu uchwały. O jego ostatecznym kształcie i uchwaleniu zadecydują radni podczas październikowej sesji.

Wydarzenia

  • Piątkowe potańcówki dla seniorów

  • Kasia Kowalska unplugged

  • Ekologiczna Teatralna Niedziela

  • Piątkowe potańcówki dla seniorów

  • Kultowy musical na scenie „Zbyszka”