Straż Miejska w podsumowała działania w 2022 roku | Urząd Miasta Dzierżoniów

Straż Miejska w podsumowała działania w 2022 roku

Strażnik stojący tyłem w służbowym stroju, w drugim planie droga i zieleń

Więcej interwencji związanych z nieprawidłowym parkowaniem, łamaniem przepisów dotyczących utrzymania czystości na posesji, spożywaniem alkoholu w miejscach publicznych czy też interwencji dotyczących zwierząt. Znacznie więcej mandatów, pouczeń i wniosków o ukaranie. Dzierżoniowscy strażnicy miejscy podsumowali miniony rok, który wyznaczał zadania związane ze kolejnym rokiem pandemii oraz wojna na Ukrainie.

W ubiegłym roku Straż Miejska w Dzierżoniowie podjęła 4291 interwencji, to o ponad 430 więcej niż rok wcześniej. W 1768 przypadkach działania strażników wynikały z sygnałów od mieszkańców, a w 2523 przypadkach były to interwencje własne. W 2022 roku najczęściej podejmowanymi interwencjami były te związane z nieprawidłowym parkowaniem 781, spożywaniem alkoholu w miejscu publicznym 661, czystością na posesji 361, interwencje związane ze zwierzętami: brakiem nadzoru nad nimi 142 oraz rannymi i chorymi dzikimi zwierzętami 138. Wiele czasu zajęły interwencje związane z infrastrukturą miejską 276: przede wszystkim uszkodzonymi znakami drogowymi 76, awarią oświetlenia 65, połamanymi drzewami 34 czy też uszkodzoną jezdnią 43. Strażnicy kontrolowali miejską ogrzewalnię, miejsca przebywania osób bezdomnych, kontrolowali targowisko, udzielali pomocy i asysty dla pracowników urzędu i innych instytucji.

Ekopatrol

W ostatnich 12 miesiącach działania strażników determinowały również wojna na Ukrainie i zaangażowanie miasta w pomoc poprzez organizowanie zbiórki żywności, pieniędzy czy też sprzętu, a następnie rozlokowanie i zorganizowanie życia kilkuset uchodźcom, którzy zamieszkali w Dzierżoniowie.

Ważnym elementem w naszych działaniach jest realizacja działań dotyczących ochrony powietrza. Z każdym rokiem oddychamy w mieści coraz lepszym powietrzem. W 2022r w Dzierżoniowie odnotowano tylko jeden dzień ze średnim przekroczeniem dla pyłów drobnych PM10 wynoszący 103,8 μg/m3, który wg Europejskiej Agencji Środowiska określany jest jako jakość powietrza dostateczna. 14 razy odnotowano nieznaczne przekroczenia powyżej 50 μg/m3. Strażnicy miejscy upoważnieni są do kontrolowania czym palimy w piecach, a takie interwencje często przeprowadzane są bez wcześniejszej zapowiedzi. W minionym roku było 49 tego typu interwencji. W ich trakcie ujawniono 15 wykroczeń, udzielając 11 pouczeń, nałożono 3 mandaty karne oraz sporządzono 1 wniosek o ukaranie do sądu. Potrzebę interwencji ekopatrolu można zgłaszać pod numerem tel.: 533 650 044.

Ważnym elementem w 2022 r było kolejny rok usuwania z przestrzeni miejskiej wraków zalegających na drogach publicznych. Takich porzuconych pojazdów odnotowaliśmy 40, z których większość została już usunięta.

Bezpieczeństwo pieszych

Do obecności strażników przy przejściach dla pieszych w sąsiedztwie szkół podstawowych zdążyliśmy się już przyzwyczaić. Oprócz bezpieczeństwa najmłodszych przeprowadzono także ponad 800 interwencji dotyczących ruchu drogowego. Ich efekt to ponad 400 ujawnionych wykroczeń zagrażających bezpieczeństwu pieszych i kierowców. W 309 przypadkach zastosowano pouczenia, ale nałożono też 75 mandatów, a wobec 22 sprawców skierowano wnioski o ukaranie do Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie. Strażnicy przeprowadzili również 101 interwencji dot. parkowania na trawniku, w wyniku których nałożono 39 mandatów, wobec 5 skierowano wnioski o ukaranie, a 57 sprawców pouczono.
Porządek publiczny

Do ochrony spokoju i porządku publicznego na terenie miasta Dzierżoniowa w roku 2022 Straż Miejska wystawiła do służby 808 patroli w tym 84 wspólnie z Policja. W całym roku strażnicy ujawnili łącznie 1221 wykroczeń, udzielając 829 pouczeń, nałożyli 323 mandaty karne na łączną kwotę 42 200 zł, a wobec 182 sprawców przeprowadzono czynności wyjaśniające w celu zebrania niezbędnych danych do sporządzenia wniosku o ukaranie do sądu.

Funkcjonariusze dzierżoniowskiej Straży Miejskiej obsługują również miejski monitoring, w którym obecnie działa 29 kamer miejskiego monitoringu.

Kontakt

  • adres: ul. Rzeźnicza 2
  • telefon: 74 645 08 88, 533 650 044
  • e-mail: strazatum [dot] dzierzoniow [dot] pl
  • w sprawie skarg i wniosków Komendant Straży Miejskiej przyjmuje: każdy wtorek 14:00-16:00,

Działania dzierżoniowskich strażników można obserwować na fanpagu Straż Miejska na Facebooku

Wydarzenia

  • Puchar Polski NO GI i GI

  • PUB 2023 - The Postman znów zagra w Dzierżoniowie

  • Teatralna niedziela z „Księżniczką na ziarnku grochu”

  • Stand-up comedy na lutowy wieczór

  • Magiczni Show - największy familijny spektakl iluzji w Polsce