Skorzystaj z 27 urzędowych e-usług | Urząd Miasta Dzierżoniów

Skorzystaj z 27 urzędowych e-usług

Cyfrową komunikację z mieszkańcami i elektroniczne załatwienie wszystkich najważniejszych urzędowych spraw umożliwia dzierżoniowianom projekt o nazwie „Nowoczesny e-urząd w Dzierżoniowie”. To 27 usług elektronicznych dotyczących m.in. podatków i opłat związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z których można skorzystać bez przychodzenia do urzędu.

Przejdź do e-urzędu

Uruchomienie pełnej, elektronicznej obsługi klienta poprzedzone zostało modernizacją istniejących w urzędzie sieci i konieczną budową sieci LAN, zapewniającej bezpieczeństwo i szybkość transmisji danych. W ramach zdobytych z Unii Europejskiej funduszy (2,5 mln zł) zakupiony został odpowiedni sprzęt i oprogramowanie.

Projekt zapewnił integrację systemów dziedzinowych, systemów informacji przestrzennej z systemem ePUAP oraz innych dostarczonych systemów informatycznych.

Najważniejsze e-usługi, jakie świadczył będzie dzierżoniowski urząd w ramach realizowanego projektu, można podzielić na trzy grupy. Są to: e-płatności, e-dokumenty (wnioski, zaświadczenia) oraz inne e-usługi.

E-płatności

 • opłaty za użytkowanie wieczyste
 • podatek rolny od osób fizycznych
 • podatek rolny osób prawnych
 • podatek od nieruchomości osób fizycznych
 • podatek od nieruchomości osoby prawne
 • podatek od środków transportu
 • opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu

e-Płatności umożliwiają przeglądanie oraz dokonywanie opłat za zobowiązania, np. z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu czy z tytułu podatków. Niezbędne do tego jest posiadanie profilu zaufanego.

e-Dokumenty

 • e-zaświadczenie księgowość
 • wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z MPZP
 • wniosek o wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 • wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w obowiązującym MPZP
 • wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 • zgłaszanie wniosków do projektu budżetu
 • informacja o zamówieniach publicznych i monitorowanie wybranych zamówień
 • informacja o planie zadań inwestycyjnych i monitorowanie realizacji wybranych zadań
 • zgłaszanie wniosków o informację publiczną z rejestru zawartych umów
 • zgłaszanie wniosków o udzielenie dotacji z budżetu JST
 • zgłaszanie wniosku o informację publiczną – rejestr udzielonych dotacji

E-usługi

 • e-Dziennik
 • e-Powiadomienia
 • e-Obsługa rady
 • e-Platforma Projektowa
 • e-Mapa zagrożeń
 • e-Usterka
 • e-Konsultacje społeczne
 • e-Zarządzanie obsługą klientów

Wymienione e-usługi umożliwiają złożenie wspomnianych wniosków i uzyskanie odpowiedzi drogą elektroniczną za pośrednictwem nowego systemu informatycznego wdrożonego przez urząd. Odpowiednio opracowany formularz wniosku o wydanie zaświadczenia wraz z możliwością dokonania opłaty osadzony na platformie ePUAP umożliwia podpisanie go za pomocą profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego.

Wprowadzone e-usługi mają usprawnić proces wymiany informacji pomiędzy gminą a jej mieszkańcem na wielu poziomach i w wielu dziedzinach.
W ramach projektu mieszkańcy Dzierżoniowa oraz wszyscy klienci urzędu będą mogli skorzystać z usługi e-powiadomienia. Proces powiadamiania będzie realizowany poprzez wysyłkę wiadomości e-mail, SMS. Osoba zarejestrowana i spełniająca kryteria grupy docelowej za pomocą e-Powiadomień otrzyma indywidualną informację związaną z podatkami i opłatami lokalnymi osób fizycznych, podatkami i opłatami lokalnymi osób prawnych, podatkiem od środków transportowych dla osób fizycznych i prawnych. Informacja będzie dotyczyła zbliżających się terminów płatności, zaległości podatkowych, terminów dostarczenia deklaracji lub informacji podatkowej. Użytkownicy e-usług będą też mieli możliwość wzięcia udziału w konsultacjach społecznych, zgłosić usterkę czy zarezerwować wizytę w konkretnym wydziale urzędu miasta.

W projekcie uwzględniono również zakres dotyczący budżetowania oraz konsultacji społecznych. Klient urzędu zyskał możliwość realnego wpływu na kierunki rozwoju miasta. Dzięki dostarczonym systemom mieszkańcy za pośrednictwem e-platformy mogą ukierunkowywać przepływ środków budżetu obywatelskiego oraz proponować inicjatywy społeczne, które są poddawane następnie pod konsultacje.

Warto podkreślić, że wszelkie działania projektowe zapewniają bezpieczeństwo komunikacji, informacji oraz danych. Informacje na potrzeby świadczenia e-Usług zostaną udostępnione tylko osobom uwierzytelnionym za pośrednictwem platformy ePUAP.

Wydarzenia

 • Siatkarskie Grand Prix Mężczyzn

 • Koncerty i kino plenerowe na 80-lecie Powstania Warszawskiego

 • Parada kapeluszy i szalonych nakryć głowy

 • Miodobranie 2024

 • 10. Memoriał Oskara Plinty