Raport o stanie Dzierżoniowa za 2021 rok | Urząd Miasta Dzierżoniów

Raport o stanie Dzierżoniowa za 2021 rok

Zdjęcie miasta z lotu ptaka, na pierwszym planie rondo, w tle góry
Fot: UM Dzierżoniów

Burmistrz Dzierżoniowa Dariusz Kucharski złożył do rady Raport o Stanie Miasta za 2021 rok. To jeden z elementów koniecznych do udzielenia absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu, ale również obraz naszego miasta w ubiegłym roku.

Raport zawiera najważniejsze informacje o społecznej i gospodarczej kondycji Dzierżoniowa i o działaniach całego dzierżoniowskiego samorządu. Znajdują się w nim najistotniejsze dane m.in. o finansach, wykonanych inwestycjach, ale też o podejściu do zarządzania miastem. W poszczególnych rozdziałach znajdziemy informacje o tym, co widoczne dla nas wszystkich, ale też opisy mniej widocznych, jednak ważnych działań i ich efektów. Raport konstruowany jest w sposób umożliwiający porównanie najnowszych danych z latami poprzednimi.  Przygotowano także w formie dostępnej dla osób z niepełnosprawnościami. – mówi Dariusz Kucharski, burmistrz Dzierżoniowa.

Podczas najbliżej sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa, przeprowadzona zostanie debata nad Raportem o Stanie Miasta Dzierżoniowa, w której mogą zabierać głos mieszkańcy.

Pisemne zgłoszenie mieszkańca do udziału w debacie poparte podpisami co najmniej 50 osób należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta w Dzierżoniowie, w godzinach pracy urzędu, lub w wersji elektronicznej na adres mailowy: krmatum [dot] dzierzoniow [dot] pl.

Zgłoszenie należy złożyć najpóźniej do 27 maja (piątek) 2022 roku do godz. 13:00.

Raport o stanie miasta za 2021 rok

Wydarzenia

  • Mundinowa - koncert jazzowy

  • Mini Festyn - plac zabaw przy ul. Wieniawskiego

  • Coolturalny piątek - Fantastyczny Rynek z Książką

  • B-BALL JAM 2022

  • Mini Festyn - Rynek w Dzierżoniowie