Przypominamy o opłacie za sprzedaż napojów akloholowych | Urząd Miasta Dzierżoniów

Przypominamy o opłacie za sprzedaż napojów akloholowych

Przypominamy, że 30 września 2023 r. upływa termin wpłaty trzeciej raty opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Wpłaty można dokonywać w kasie Urzędu lub bezpośrednio na konto Urzędu Miasta w Dzierżoniowie. Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie nr: 34 9527 0007 0046 7773 2000 0002.

Wydarzenia

  • Piątkowe potańcówki dla seniorów

  • Kasia Kowalska unplugged

  • Piątkowe potańcówki dla seniorów

  • Ekologiczna Teatralna Niedziela

  • Kultowy musical na scenie „Zbyszka”