Przewodniczący Rady Miejskiej Dzierżoniowa zaprasza do dyskusji nad Raportem o stanie miasta za 2022 rok | Urząd Miasta Dzierżoniów

Przewodniczący Rady Miejskiej Dzierżoniowa zaprasza do dyskusji nad Raportem o stanie miasta za 2022 rok

Flagi Unii Europejskiej, Polski i Dzierżoniowa na masztach, w tle kamienice
Fot: UM Dzierżoniów

Przewodniczący Rady Miejskiej Dzierżoniowa informuje, że 29 maja 2023 r. (poniedziałek) o godz. 10:00 w Sali Rycerskiej Urzędu Miasta, Rynek 1 rozpocznie się sesja, podczas której Rada będzie rozpatrywała raport o stanie miasta, a następnie podejmowała uchwałę w sprawie udzielenia wotum zaufania oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi.

Burmistrz Dzierżoniowa przedstawił Radzie Miejskiej Raport o stanie miasta za 2022 rok, który obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w 2022 roku, a w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady.

Na tej sesji przeprowadzona zostanie debata nad raportem, w której mogą zabierać głos mieszkańcy. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie to maksymalnie 15 osób. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania zgłoszenia przez Przewodniczącego Rady Miasta Dzierżoniowa.

Pisemne zgłoszenie mieszkańca do udziału w debacie, poparte podpisami co najmniej 50 osób, należy złożyć w Biurze Rady Miejskiej, w budynku Urzędu Miasta, I piętro, pok. nr 30, w godzinach pracy urzędu.

Zgłoszenie należy złożyć najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym sesję tj. do 26 maja (piątek) 2023 r. w godzinach pracy Urzędu.
Wzór karty zgłoszenia z klauzulą informacyjną (link)

 

 

Wydarzenia

  • VI Memoriał M. Oyamy Karate Kyokushin

  • Kultowy musical na scenie „Zbyszka”

  • Koncert Czerwonych Gitar na 55-lecie zespołu

  • Kwartet - ten spektakl bawi od 50 lat...i ta obsada