Przekażą wymiar podatku i spytają o sposób ogrzewania

Grupowe zdjęcie pracowników urzedu, którzy będą dostarczać decyzje o wymiarze podatku
Fot: UM Dzierżoniów

Tegoroczna akcja dostarczania mieszkańcom Dzierżoniowa wymiaru podatków lokalnych przebiegnie w tym roku nieco inaczej. Oprócz wręczenia imiennej korespondencji padnie również pytanie o sposób ogrzewania. Dlaczego?

Decyzje o wysokości podatków lokalnych na rok 2021 doręczą mieszkańcom pracownicy dzierżoniowskiego urzędu. Co ważne, ich zadaniem jest wyłącznie przekazanie korespondencji. Nie mogą oni pobierać jakichkolwiek opłat. Imienne decyzje doręczane są za zwrotnym potwierdzeniem odbioru od poniedziałku do soboty, w godzinach od 9.00 do 19.00. Jeżeli doręczający nie zastanie adresata decyzji lub żadnego z dorosłych domowników, pozostawi w skrzynce na listy lub w drzwiach mieszkania zawiadomienia o możliwości odbioru przesyłki w siedzibie Urzędu Miasta w Dzierżoniowie w godzinach urzędowania w ciągu 14 dni od dnia pozostawienia zawiadomienia. Wówczas po odbiór decyzji trzeba będzie przyjść do urzędu.

Opłat można dokonać:

  • w Kasie Urzędu Miasta w Dzierżoniowie, ul. Rynek 1, od poniedziałku do czwartku w godz. 7.30-15.00, w piątki w godz.7.30-14.00;
  • w siedzibie Dzierżoniowskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych Spółka, Bielawska 15 oraz w puncie kasowym przy  ul. Nowowiejskiej 62;
  • na konto bankowe urzędu prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie: 34 9527 0007 0046 7773 2000 0002.

Ten bezpośredni kontakt z mieszkańcem wykorzystany zostanie także do inwentaryzacji źródeł ogrzewania w Dzierżoniowie. Przekazując decyzję podatkową pracownik urzędu zapyta o źródło ciepła w mieszkaniu. Przekaże też anonimową ankietę, którą po wypełnieniu będzie można skierować do urzędu osobiście, listownie, lub wysłać na adres powietrze at um [dot] dzierzoniow [dot] pl.

Taką inwentaryzację wykonano już w budynkach i mieszkaniach (komunalne i socjalne) należących do Dzierżoniowa. Zebranie aktualnych informacji w skali całego miasta pozwoli na zaplanowanie szczegółowych działań związanych z całkowitym odejściem od węgla.