Przedszkolaki pływają jak rybki | Urząd Miasta Dzierżoniów

Przedszkolaki pływają jak rybki

Fot: OSiR Dzierżoniów

Zakończył się program „Doskonalenia oraz nauki pływania dzieci – Rybka”, w którym uczestniczyły dzieci z dzierżoniowskich przedszkoli. Na ostatnich zajęciach wzięły one udział w „Olimpiadzie przedszkolaków”.

W programie uczestniczyły dzieci z Przedszkola Publicznego nr 1 im. Jana Brzechwy, Przedszkola Publicznego nr 3, Przedszkola Publicznego nr 7, Przedszkola Niepublicznego „Słoneczna Piątka”, Przedszkola Niepublicznego nr 4, Przedszkola Niepublicznego Szóstka i Przedszkola Publicznego nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałem Specjalnym.

Młodzi pływacy zaprezentowali swoje umiejętności 7 czerwca. Na zajęciach dla każdej z grup zorganizowano olimpiadę, w której uczestniczyło 179 dzieci. Po wykonaniu przydzielonych im indywidualnie zadań każdy przedszkolak otrzymał upominek, medal oraz dyplom.

Zadanie dofinansowano z „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Miejskiej Dzierżoniów na lata 2023-2025”.

Wydarzenia

  • Siatkarskie Grand Prix Mężczyzn

  • Koncerty i kino plenerowe na 80-lecie Powstania Warszawskiego

  • Parada kapeluszy i szalonych nakryć głowy

  • Miodobranie 2024

  • 10. Memoriał Oskara Plinty