Praca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji przed poniedziałkową sesją | Urząd Miasta Dzierżoniów

Praca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji przed poniedziałkową sesją

Sześć osób siedzących przy dużym stole
Fot: UM Dzierżoniów

To wciąż nowa stała komisja działająca przy Radzie Miejskiej Dzierżoniowa. Powołano ją na początku tej kadencji samorządu. Konieczność jej funkcjonowania jest wymogiem ustawowym.

Do głównych obszarów jej działania należy rozpatrywanie skarg dotyczących zadań lub działalności burmistrza i kierowników jednostek organizacyjnych gminy, rozpatrywanie wniosków, których przedmiotem mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności oraz lepszego zaspokajania potrzeb mieszkańców.

Tak jak inne komisje jej członkowie opiniują również projekty uchwał składane do rady przez burmistrza, ale zajmujemy się także rozpatrywaniem petycji kierowanych do rady. W pierwszych dwóch latach funkcjonowania do komisji wpłynęło kilka spraw, którymi się zajmowaliśmy. Przypomnę, że tak jak w przypadku innych komisji udział w pracach jest jawny i otwarty dla wszystkich, a jeśli są sprawy, które wymagają interwencji radnych i członków komisji to serdecznie zachęcam do kontaktu. Podkreślam, że wiele spraw udało nam się wyjaśnić na takim etapie, na którym nie było konieczności kierowania ich do Rady Miejskiej, co dobrze mówi o naszej pracy. Na ostatnim posiedzeniu posiedzeniu omawialiśmy projekty uchwał złożone do rady przez burmistrza - mówi przewodniczący komisji Adam Bagiński.

 

Skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

  • Adam Bagiński -  przewodniczący
  • Radosław Drabczyk
  • Bolesław Wilkos
  • Maciej Woźniak
  • Zbigniew Zeń
  • Ryszard Borek

Wydarzenia

  • VI Memoriał M. Oyamy Karate Kyokushin

  • Kultowy musical na scenie „Zbyszka”

  • Koncert Czerwonych Gitar na 55-lecie zespołu

  • Kwartet - ten spektakl bawi od 50 lat...i ta obsada