Porozmawiajmy o relacjach - konferencja | Urząd Miasta Dzierżoniów

Porozmawiajmy o relacjach - konferencja

Plakat z tytułem projektu i zdjęciem twarzy trzech kobiet

Relacje w rodzinie powinny być oparte na wzajemnym porozumieniu, szacunku, zaufaniu i lojalności. A co jeśli nie są? Jeśli w rodzinie brakuje życzliwej więzi? Gdzie kończy się dyscyplina, a zaczyna przemoc? Odpowiedzi m.in. na te pytania będą udzielali eksperci podczas otwartej konferencji „Zaburzenia relacji w rodzinie jako źródło kryzysów i jego konsekwencje”.

Konferencja jest organizowana przez Ośrodek Pomocy Społecznej przy wsparciu Biura Komunikacji Społecznej i Promocji UM w Dzierżoniowie w ramach projektu „Wdrożenie zintegrowanych programów zapobiegania przemocy domowej - utworzenie Centrum dla Rodzin w Gminie Miejskiej Dzierżoniów”. Projekt jest finansowany z funduszy norweskich i środków krajowych. Konferencję zaplanowano 28 marca o godz. 16.00 w sali Pegaz Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury. Wstęp jest bezpłatny i otwarty dla każdego.  
Panelistkami będą wysokiej klasy specjalistki w swoich dziedzinach: sędzia sądu rodzinnego i nieletnich, psycholog i policjantka zajmująca się procedurami niebieskich kart.

  • Izabela Żylińska-Małecka, sędzia sądu rodzinnego - Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego, ukończyła również studia podyplomowe w zakresie prawa unijnego, retoryki i kreowania wizerunku dla prawników, prawa rodzinnego z elementami psychologii oraz psychiatrii i psychologii dla sędziów. W 1996 roku została powołana na stanowisko sędziego w Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie, gdzie pracuje do dziś, pełniąc obecnie funkcję przewodniczącej wydziału III rodzinnego i nieletnich.
  • Karola Kotecka-Koba, psycholog, terapeuta - Absolwentka psychologii Uniwersytetu SWPS. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu interwencji kryzysowej. Obecnie terapeutka w trakcie certyfikacji w nurcie psychoterapii zintegrowanej. Oprócz prywatnej praktyki, jest również psychologiem szkolnym. Swoją pracę poddaje systematycznej superwizji. Postępuje zgodnie z kodeksem etycznym Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
  • mł. asp. Barbara Gaweł, policjantka, koordynator procedury „Niebieskiej Karty” - Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Jeleniej Górze na kierunku Pedagogika opiekuńcza z resocjalizacją, Uniwersytetu Opolskiego o specjalizacji gerontopedagogika oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania kadrami. W Komendzie Powiatowej Policji w Dzierżoniowie pracuje od czerwca 2017 roku, koordynuje procedurę „Niebieskiej Karty”. Od 2019 roku jest członkiem zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Uczestniczka licznych szkoleń resortowych w tej dziedzinie.

Projekt „Wdrożenie zintegrowanych programów zapobiegania przemocy domowej - utworzenie Centrum dla Rodzin w Gminie Miejskiej Dzierżoniów” – jest finansowany z funduszy norweskich i środków krajowych.

Wydarzenia

  • VI Memoriał M. Oyamy Karate Kyokushin

  • Kultowy musical na scenie „Zbyszka”

  • Koncert Czerwonych Gitar na 55-lecie zespołu

  • Kwartet - ten spektakl bawi od 50 lat...i ta obsada