Pomóż wyznaczyć strategiczne cele - wypełnij ankietę

Widok na stronę początkową ankiety z napisem Wypełnij ankietę

Poprawa infrastruktury drogowej i turystycznej, działania ekologiczne i na rzecz estetyki, a także ożywienie centrum miasta czy remont basenu - to kierunki najbardziej pożądanych przez mieszkańców zmian w mieście. Tak wskazują dotychczasowe wyniki ankiety dotyczącej Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Aglomeracji Dzierżoniowskiej 2030. Ty też możesz się w niej wypowiedzieć – ankietowanie trwa do 21 stycznia.

Od tego, jak miasto inwestuje w swój rozwój, dba o jakość przestrzeni i relacje z mieszkańcami w ogromnej mierze zależy jakość życia na tym obszarze. Miasto, które wspiera rozwój osobisty i zawodowy swoich mieszkańców oraz angażuje się w ich życie, samo szybciej się rozwija. Aby jednak robić to w zrównoważony i efektywny sposób, potrzebna jest jasna wizja i cele. Budowanie strategii opiera się głównie na głębokiej analizie wszystkich czynników wpływających na rozwój danego obszaru, na podstawie których można ustalić kolejność i charakter działań.

Zmiany przepisów stworzyły możliwości wspólnego określenia kierunków rozwoju jednostek samorządu terytorialnego poprzez wspólną strategię. W jej powstanie powinno być zaangażowanych jak najwięcej grup społecznych – to właśnie opinie mieszkańców pozwolą na wypracowanie najlepszej strategii aglomeracji dzierżoniowskiej na lata 2021 -2030. Ze względu na COVID-19 opinie opinie te zbierane są drogą elektroniczną poprzez wypełnienie anonimowej ankiety.

Zachęcamy do jej wypełnienia wszystkich mieszkańców Dzierżoniowa. Pytania dotyczą m.in. skojarzeń z aglomeracja dzierżoniowską, kierunków jej rozwoju, inwestycji i przyszłych działań.

Link do ankiety