Po dodatek osłonowy do końca października 2022 | Urząd Miasta Dzierżoniów

Po dodatek osłonowy do końca października 2022

Kobieta i mężczyzna patrzący na kartki papieru
Fot: Freepik.com

Wnioski na dodatek osłonowy,  element tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności, można składać w OPS-ie do końca października 2022 roku. Komu i na jakich zasadach należy się rządowe wsparcie?

Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.
Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:

  • jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł* przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
  • gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek maksymalnie do 31 października 2022 roku. Jednocześnie osoby ubiegające się o podwyższoną kwotę dodatku ( w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi) muszą być wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB) zanim  złożą wniosek w OPS-ie.  
Wnioski o dodatek osłonowy w formie papierowej (wypełnione) przyjmowane są w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie (ul. Szkolna 24) od poniedziałku do środy w godzinach 9.00-13.30 w czwartki od 9.00 do 13.00 i od 15.00 do 15.45.

Wydarzenia

  • Przed nami 44. Dni Dzierżoniowa

  • Wielozmysłowe światłocienie

  • Polska misja komiczna