Pierwsza w tym roku sesja Rady Miejskiej Dzierżoniowa | Urząd Miasta Dzierżoniów

Pierwsza w tym roku sesja Rady Miejskiej Dzierżoniowa

Sala obrad rady miejskiej, na pierwszym planie monitor wyświetlający herb miasta
Fot: UM Dzierżoniów

Przewodniczący Rady Miejskiej Dzierżoniowa zaprasza do obejrzenia transmisji z 38. sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa VIII kadencji, która rozpocznie się 24 stycznia 2022 r. o godz. 12.00 w formie online.

Transmisja z sesji (link aktywny w trakcie obrad)

Porządek obrad wraz z projektami uchwał i ich uzasadnieniami:,

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z 37 sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa (29 grudnia 2021 r.).
 4. Informacja spółki ECO Ekologiczne Centrum Odzysku w Pieszycach na temat Ogólnopolskiej Konferencji "Termiczne przekształcanie odpadów komunalnych - Odzysk energii".
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru opiekuna Młodzieżowej Rady Dzierżoniowa – projekt nr 351.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz przyjęcia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu – projekt nr 352.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2022 rok - projekt nr 353.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Dzierżoniów – projekt nr 354.
 9. Sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej Dzierżoniowa za 2021 rok – przedstawia przewodniczący Rady Miejskiej Dzierżoniowa.
 10. Sprawozdanie z pracy komisji Rewizyjnej za 2021 rok, w tym podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Dzierżoniowa na 2022 rok - projekt nr 355.
 11. Sprawozdanie z pracy komisji Budżetu i Finansów za 2021 rok oraz plan pracy na rok 2022 - przedstawia przewodniczący komisji.
 12. Sprawozdanie z pracy komisji Edukacji i Spraw Społecznych za 2021 rok oraz plan pracy na rok 2022 - przedstawia przewodniczący komisji.
 13. Sprawozdanie z pracy komisji Spraw Obywatelskich i Porządku Publicznego za 2021 rok oraz plan pracy na rok 2022 - przedstawia przewodniczący komisji.
 14. Sprawozdanie z pracy komisji Rozwoju Gospodarczego Miasta za 2021 rok oraz plan pracy na rok 2022 - przedstawia przewodniczący komisji.
 15. Sprawozdanie z pracy komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2021 rok - przedstawia przewodniczący komisji.
 16. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym oraz sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej Dzierżoniowa za IV kwartał 2021 r.
 17. Interpelacje i zapytania radnych oraz informacja przewodniczącego rady o zgłoszonych interpelacjach, zapytaniach i wnioskach oraz udzielonych odpowiedziach, w tym o braku odpowiedzi terminowych.
 18. Wolne wnioski i informacje.
 19. Zamknięcie sesji.

Wydarzenia

 • Przed nami 44. Dni Dzierżoniowa

 • Wielozmysłowe światłocienie

 • Polska misja komiczna