Ostatnie pożegnanie wyjątkowego mieszkańca | Urząd Miasta Dzierżoniów

Ostatnie pożegnanie wyjątkowego mieszkańca

Na pierwszym planie żołnieże, na drugmi grupa osób wynosząca trumnę z kaplicy

13 marca w wieku 97 lat zmarł por. Józef Wojtowicz. Pożegnanie wyjątkowego i bohaterskiego mieszkańca odbyło się w minioną sobotę na Cmentarzu Parafialnym w asyście honorowej Wojska Polskiego.

Śp. Józef Wojtowicz urodził się  19 marca 1926 roku we wsi Krysowice w województwie lwowskim. 20 sierpnia 1944 roku został wcielony do Jednostki Wojskowej 14 Pułku Piechoty. Żołnierz I Armii Wojska Polskiego pod rozkazem generała broni Stanisława Popławskiego brał udział w walkach o: Warszawę, Złotów, Frydląd Pomorski, Wał Pomorski, Szenfeld, Gross Sabin, Falkenburg, Tempelburg, Dramburg. Po krwawych bojach dotarł do Bałtyku. W marcu 1945 roku wyzwalał Kołobrzeg i wraz ze swoim 14 Pułkiem Piechoty brał udział w walkach o Berlin.

Za swoją żołnierską postawę i bohaterstwo i ratowanie życia był wielokrotnie odznaczany, m.in.:

 • Medalem za zwycięstwo na Niemcami w II wojnie światowej,
 • Medalem za udział w walkach o Berlin,
 • Orderem za Odrę i Nysę „Bałtyk”,
 • Medalem Zwycięstwa i Wolności,
 • Medalem za udział w walkach o Warszawę,
 • Odznaką Grunwaldu – nadawanej uczestnikom walki zbrojnej z Niemcami w latach 1939-1945),
 • Krzyżem Czynu Frontowego I i II Armii Wojska Polskiego 1943-1945.
 • Za zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych
 • Złotym Medalem 35-lecia Związku Żołnierzy Wojska Polskiego Kołobrzeskim Krzyżem Komandorskim za udział w walkach i wyzwolenie w marcu 1945 roku słowiańskiego grodu Kołobrzeg.

W październiku 2016 roku Śp. Józef Wojtowicz został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski nadanym przez Prezydenta RP za bohaterską postawę i niezwykłą odwagę wykazaną w ratowaniu życia Żydom podczas II wojny światowej, za wybitne zasługi w obronie godności, człowieczeństwa i praw ludzkich. W styczniu 2020 roku, podczas sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa odebrał nadany w 2019 roku Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości nadanym przez Prezydenta RP.

8 lutego 1947 roku Śp. Józef Wojtowicz został zdemobilizowany  i skierowany  na tzw. Zachodnie Ziemie Odzyskane. Osiedlił się w Dzierżoniowie, w 1949 roku zawarł związek małżeński. Ślub zawarto w Kościele Parafialnym św. Jerzego. Razem z żoną doczekał się trójki dzieci, córki Ewy oraz synów Mirosława i Janusza. W październiku 2021 roku pożegnał swoją żonę Zofię, z którą przeżył ponad 70 lat. Dziadek i pradziadek wielu wnucząt i prawnucząt. Do końca życia pozostał w Dzierżoniowie. Niech spoczywa w pokoju!

Wydarzenia

 • VI Memoriał M. Oyamy Karate Kyokushin

 • Kultowy musical na scenie „Zbyszka”

 • Koncert Czerwonych Gitar na 55-lecie zespołu

 • Kwartet - ten spektakl bawi od 50 lat...i ta obsada