Opieka wytchnieniowa dla opiekunów osób niepełnosprawnych | Urząd Miasta Dzierżoniów

Opieka wytchnieniowa dla opiekunów osób niepełnosprawnych

Opiekunowie osób niepełnosprawnych mogą skorzystać z usług opieki wytchnieniowej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie w związku z Programem „Opieka wytchnieniowa – edycja 2023” realizowanym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej finansowanym ze środków Funduszu Solidarnościowego informuje członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych o możliwości zgłaszania potrzeb w zakresie korzystania z usług opieki wytchnieniowej.

Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  • osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Warunek – muszą zamieszkiwać we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawować nad nią całodobową opiekę.

Osoby zainteresowane mogą się kontaktować z dzierżoniowskim OPS-em pod numerem tel. 74 660 49 09 lub  74 660 46 76.

Wydarzenia

  • „Awokado – zielone złoto”

  • Teatralna podróż seniorów

  • WALOR 2022 - 9. Dolnośląski Przegląd Plastyki Nieprofesjonalnej

  • O starzeniu się bez owijania w bawełnę, z humorem i dystansem

  • Eenergetyczna dawka flower-rocka lat 60. i 70.